Om Finland

finland flag photography
Photo by Baptiste Valthier on Pexels.com

Jag bor i Finland i många år så jag tänkte kanske skriva en artikel med lite fakta om Finland.

Finland är en republik i norra Europa. Finland har landgränser till NorgeSverige och Ryssland samt havsgräns mot Estland i söder. Det svenskspråkiga Åland utgör ett självstyrande landskap inom landet.

Finlands klimat är tack tämligen gynnsamt vare Golfströmmen jämfört med klimatet på motsvarande breddgrader på andra håll. Det är både maritimt och kontinentalt påverkat. Kontinentaliteten, som kännetecknas av varma somrar och kalla snörika vintrar, tilltar med avståndet från havet och är därför mest utpräglat i nordost. Mildast är klimatet i sydvästra Finland där årsmedeltemperaturen ligger på cirka 6 grader. Vinterns längd är i norr 200 dagar och i sydväst 100 dagar. Den termiska sommarens längd (dygnets medeltemperatur > 10 grader) är 4 månader vid sydkusten och 2,5 månader i nordligaste Lappland. Finlands högsta uppmätta temperatur är 37,2 grader Celsius och mättes i Libelits den 29 juli år 2010. Den lägsta uppmätta temperaturen uppmättes 28 januari år 1999, i kommunen Kittilä i en by som heter Pokka. Detta rekord var –51,5 grader Celsius.

Industrin i Finland är koncentrerad kring elektronik, skogs och i viss mån kemiteknisk och verkstadsindustri. Skogsindustrin svarar alltjämt för en femtedel av Finlands varuexport. Den största sektorn är träförädlingsindustrin. Finland är världens näst största exportör av papper (efter Kanada) och de huvudsakligen finländska företagen Stora Enso och UPM tillhör världens största tillverkare av massa och papper. Ahlstrom tillhör de världsledande inom produktion av pappers- och fiberprodukter. Andra viktiga sektorer är metallkemikalierelektroniktelekommunikation och verkstadsindustri.

Huvudstad:Helsingfors
Andra största stad:TammerforsÅbo och Uleåborg
Officiella språk:finskasvenska
Officiella minoritetsspråk:samiska, romani
teckenspråk
Statsskick:parlamentarisk republik
Regent / President:Sauli Niinistö
Yta:338 449 km²
Befolkning:5 503 297
Befolkningstäthet:16,3 inv./km² 
Valuta:
Största sjö:Saimen
Största ö:Soisalo
Längsta flod:Kemi
Högsta berg:Den högsta toppen på Haldefjäll
Landsnummer:358
Nationaldag:6 december
Bruttonationalprodukt (BNP):276,6 miljarder USD

Source: Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d